13 ianuarie 2017

MUZICA SFERELOR RĂSUNĂ PÂNĂ TÂRZIU ÎN POEZIA EMINESCIANĂ...

  
Poezia lui Mihai Eminescu este o „artă a auzului” mai mult decît una a văzului, căci rima eminesciană este mai mult decît un simplu instrument: „efecte mari scoate muzica din sufletul lui Eminescu în rimă”.
Pornind de la „poezia muzicii” din sufletul lui Eminescu, vom regăsi mai uşor „muzica poeziei” sale, cu liricul cîntecului de dor şi dramaticul baladei, cu ritmul jocului popular şi culoarea instrumentului tradiţional. Murmurul vocalelor latine, sunetul buciumului, cîntecul greierului şi al izvorului, glasul frunzişului sînt astfel, numai sunete izolate şi oarecum simbolice ale unei armonii mai ample, a muzicii lumii....
Eminescu și-a descris singur capacitățile sale muzicale într-o scrisoare către Veronica Micle: Muzica întotdeauna mă predispune spre o visare creatoare. Dar compoziţiile lui Chopin m-au transformat cu desăvîrşire. Credeam la un moment dat că plutesc în sferele divine ale nemuriirii dumnezeieşti. Era beţia inteligenţei care subjuga sufletul, îndemnîndu-l să armonizeze întreaga mea fiinţă. Numai pianul tău, minunata perlare a degetelor albe, dădeau această realizare. Clarul de lună în noaptea aceea sfîntă imi producea satisfacţii pe care nu le-am avut niciodată în blestemata mea viaţă. Regret amarnic că n-am învăţat muzica, căci din copilărie mama care avea un glas fermecător, întrecîndu-se cu tata care cînta ca un adevărat artist din flaut, descoperise în mine o ureche remarcabilă de muzician. Ascultînd Nocturnele, m-am convins că Chopin ar fi scris poezii tot atît de geniale ca aceste compoziţii. Nu poţi fi mare compozitor, dacă nu posezi amîndouă insuşirile.”
            Geniul stăpînea tehnica muzicală, dispunînd de însuşiri naturale surprinzătoare în arta sunetelor (auz absolut, memorie muzicală excepţională). Îl găsim mai întîi în perioada plecării la Cernăuţi, colindînd din sat în sat cu trupa de teatru, adunînd folclor. Culegătorul Eminescu şi-au dat seama că patrimoniul spiritual oral al neamului constituie o avere inestimată ce nu trebuia să se risipească. Contemporanii au afirmat că Mihai Eminescu totuşi nu a încercat să-şi publice culegerile de folclor, preferînd să topească în propria sa creaţiune literară, comoara populară notată cu migală, perseverenţă şi har. Eminescu a fost un necunoscut muzician profesionist şi un pasionat folclorist şi critic muzical, dar mai ales, un interpret autentic al artei populare, avea un repertoriu pe care îl stima şi cînta cînd avea dorinţă, posibilităţile de înregistrare a vocii au apărut doar la cîţiva ani. 
Peicu-Moldovan, Adriana Eminescu şi liedul românesc  / Adriana Peicu-Moldovan . ─ Bucureşti : Ed. Muzicală, 1977.

Dumitrescu-Bușulenga, Zoe 25 Madrigale pentru cor à cappella: Op. 137 (1977-1978) / Gheorghe Dumitrescu; Pe versuri de Mihai Eminescu . - Bucureşti : Editura Muzicală, 1984 164 p. : partituri.Mihai Eminescu - Muzica sferelor // Dumitrescu-Bușulenga, Iosif Sava, Muzica și Literatura Scriitori români, Vol. I, București : Cartea românească, 1986, P. 159-183.


Ceiacovschi,  Gleb La steaua : Romanţe pe versuri de Mihai Eminescu  : Pentru voce şi pian / Alcăt. S. Pojar, G. Ceaicovschi-Mereşanu . ─ Chişinău : Literatura artistică, 1989, P. 268.
Mai am un singur dor : Romanţe pe versuri de Mihai Eminescu : Pentru voce fără acomp. / Mihai Eminescu; Ed. îngrij. : Gheorghe Sărac . ─ Bucureşti : Editura Muzicală, 1989, P. 72.


 Olaru-Nenati, Lucia Eminescu. De la muzica poeziei la poezia muzicii  / Lucia Olaru-Nenati. ─ Ed. a II-a, rev. şi adăug. ─ Botoşani : Geea, 2002, P. 125.

Eminescu, Mihai Ah, cerut-am de la zodii : Romanțe pe versurile lui Mihai Eminescu / selecție Serghei Pojar . ─ Chișinău : Princeps, 201, P. 268.  Mai am un singur dor: Romanțe pe versuri lui Mihai Eminescu / interp. : Gheorghe Sărac, voce; acomp. : Orchestra : Gheorghe Carabulea, dir. - București : Electrecord, 1988 - 2 disc vinil 33 rot. / min.
 Mihai Eminescu: versuri La trecutu-ți mare, mare viitor, recită: Calin Florian; București: Electrecord, s. a. - 1 disc vinil 33 rot. / min.
  Mihai Eminescu: versuri ; recită : Ghorghe Cozorici : București: Electrecord, s. a. - 1 disc vinil 33 rot. / min.

 Mihai Eminescu: Lieduri; interp. Nicolae Florei, București, Electrecord, 1991. - 1 disc vinil 33 rot. / min.


 Mihai Eminescu: O rămâi; Între păsări; Dintre sute de catarge / Unde ești copilărie / interp. Aurelia Sorescu, București, Electrecord, s. a. - 1 disc vinil 33 rot. / min.


Din valurile vremii... : Romanțe pe versuri lui Mihai Eminescu / interp. Gheorghe Sărac, voce; București, Electrecord, 1991. - 1 disc vinil 33 rot. / min.

  Mihai Eminescu: Scrisorile ; recită: Mircea Albulescu, București, Electrecord, 1989. - 1 disc vinil 33 rot. / min. Eminescu Etern [CD-ROM] . ─ Chişinău. ─ [sn]: , 2000. Mihai Eminescu : Viaţa şi opera poetului : Română ; English ; Español ; Français ; Italiana ; Deutsch ; Russkij . ─ Bucureşti. ─ [sn]: , 2000Mélancolie : 22 poèms [Carte tipărită] / Mihai Eminescu ; trad. du roumain par Paul Miclău (1-21) et Georges Astalos (22) ; dits par Pierre Lamy . ─ Bucarest : Éditions Casa Radio, 2004
140 p. + 1 CD-Rom.


 Luceafărul : Balet în două acte : Actul 1 . ─ Chişinău. ─ [sn]: , 2000
 Luceafărul : Balet în două acte : Actul 2 . ─ Chişinău. ─ [sn]: , 2000

Elaborat de Șestacov Elena 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu