30 ianuarie 2018

DIRIJORUL, COMPOZITORUL - EUGEN MAMOT


      Dirijorul, compozitorul, autorul de manuale Eugen Mamot s-a născut la 30 ianuarie 1941 în satul Clococenii Vechi, raionul Glodeni. În anul 1968 a absolvit Institutul de Arte „Gavriil Musicescu”, clasa – dirijat coral, iar în anul 1984 cea dea doua facultate în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţămînt superior – clasa de compoziție.
     În anii 1976-1989 a fost pedagog și director al școlii de muzică din Ungheni. A ocupat funcția de redactor-șef al Departamentului Muzică al Teleradiodifuziunii din Moldova, dirijor al capelei corale „Doina” și paralel a fost întâi inspector, apoi şef de direcţie la Ministerul Culturii. În perioada anilor 1976-1996 a fost Membru al Consiliului de Conducere al Clubului „Camerton” din oraşul Moscova, condus de academicianul G. Strive. A fost directorul Centrului Republican de Creaţie Populară, a condus corul „Mugurel”, în baza căruia a fost fondat Studioul coral de copii „Lia-Ciocîrlia”, director artistic şi prim-dirijor al căruia a fost şi-a continuat activitatea în calitate de lector la Institutul de Arte „Gavriil Muzicescu”, apoi de conferenţiar la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” şi profesor de Educaţie muzicală şi dirijor al Corului de copii „Şoimii” la Liceul „Mihai Viteazul” din Chișinău. Din anul 2002 moderează Salonul Muzical de la Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” .
     A avut numeroase turnee artistice în Rusia, Ucraina, România ș.a. Are multe înregistrări radio cu formațiile „Mugurel” și „Lia-Ciocârlia”.
     Eugeniu Mamot este autorul a circa 300 de creaţii vocal simfonice, instrumentale, corale, cântece pentru copii, a realizat nenumărate aranjamente muzicale ale melodiilor şi versurilor populare etc.. A elaborat, inclusiv şi în colaborare cu alți autori, mai multe manuale şcolare de muzică, materiale didactice, a publicat articole de specialitate şi scenarii pentru filme.
     A publicat două culegeri de cântece pentru clasele primare în vara anului 2010 și anume „Dulcea mea copilarie” și „Țara copiilor”. În ianuarie 2011, a editat două culegeri corale: "Lia-Ciocirlia" și "Culoarea Pământului". Tot în 2011, a apărut albumul muzical "Beu-curcubeau".

     În anul 1980 este decorat cu Medalia „Eminent al Culturii” din RSSM , iar în anul 1992 obţine titlul Maestru Emerit al Artelor din Republica Moldova, apoi în anul 1996 obţine titlul de “Profesor cu grad didactic superior”, iar în 2001 –devine Cavaler al Ordinului „Gloria Muncii.


Realizări deosebite în activitatea profesională:1963–1970 Fondator şi dirijoral Corului de copii de la Şcoala de Muzică din Ungheni;

1970–1985 Fondator şi dirijor al Corului de copii „Mugurel”de la Liceul de Arte Plastice „Igor Vieru” (concomitent cu activitatea la posturi de conducere);

1973 Fondator şi prim-dirijoral Studioului muzical coral ”Lia-Ciocârlia”, pe care l-a condus în 1973-1974 şi apoi în 1990-2006 (concomitent cu activitatea la posturi de conducere);

1982 Fiind redactor-şef al Redacţiei de muzică radio este iniţiatorul şi fondatorul Studioului coral de copii al Radioteleviziunii (conducător artistic a fost recomandat Ştefan Caranfil şi dirijor Liuba Muntean), care din anul 1987 este transferat la Liceul „Iulia Hasdeu” şi astăzi se numeşte Corala „Trisor”;

1982 Iniţiator şi fondator al Orchestrei de cameră a Radioteleviziunii. La postul de dirijor au activat A. Gherşfeld, apoi A. Samoilă;

1970–2006 A educat şi promovat tineri talente: solistele Corului „Mugurel” Zinaida Bolboceanu, în prezent Artistă a Poporului, şi Irina Bivol, în prezent cunoscută solistă-vocalistă; discipolele din SMC „Lia-Ciocârlia”, condus de Eugen Mamot, astăzi sunt: Viorica Lozova, solistă-vocalistă; Mariana Şura, Artistă Emerită, solistă-vocalistă; Mariana Bulicanu, solistă la Opera Naţională; Mariana Simion, solistă-vocalistă, absolventă a Academiei de Muzică „George Enescu” din Bucureşti, Laureată a Concertului Internaţional; tineri dirijori de cor precum Luminiţa Istrati, Director artistic şi prim-dirijor al SMC ”Lia-Ciocârlia”; Zinaida Nadirov, Maia Patic, Tatiana Bejenaru, care muncesc în ţară şi peste hotare;

1970–1989 Fiind la posturi de conducere a promovat tineri specialişti la posturi de conducere ale colectivelor profesioniste: Vasile Condrea – maestru de cor principal la Opera Naţională; Dumitru Goia-dirijor la Opera Naţională; Titus Jucov -regizor la Teatrul „Licurici”; Ion Uncu -redactor-şef adjunct al Redacţiei de muzică radio, apoi redactor-şef la Redacţia de muzică TV; Teodor Zgureanu- conducător artistic şi prim-dirijor al corului Radioteleviziunii; Victor Stahi-redactor-şefadjunct, apoi redactor-şef al Redacţiei de muzică radio; Constantin Seoticailo - redactor-şef adjunct, apoi directorul colectivelor artistice ale Radioteleviziunii; Pavel Goia - dirijor secund în Orchestra Radioteleviziunii; Nicolae Botgros-dirijor secund în Orchestra „Folclor”; Valentin Dani-dirijor secund în Orchestra „Folclor”; Petre Neamţu- dirijor principal în Orchestra „Folclor”;Valentin Budilevschi - dirijor principal în Capela corală „Moldova”; Luminiţa Istrati- director artistic şi prim dirijor al SMC „Lia-Ciocârlia”. Pe timpurile sovietice la posturile de conducere ale colectivelor artistice erau recomandaţi specialişti cu experienţă, membri de partid din afara republicii, astfel că propunerea unui tânăr specialist localnic, care nu era membru de partid, era un act de curaj şi puţini din organele de conducere se hotărau la un astfel de pas. În curând, după ce dosarele lui N. Botgros, G. Şevcişin şi V. Dani au fost examinate de slujbele speciale şi aprobate, foarte uşor li s-au propus posturi devenind persoane de încredere, maeştri consacraţi. A fost necesar ca cineva să-i observe, să le ofere încredere, să-i promoveze şi să-i susţină, pentru a trece toate filtrele instanţelor, care pe atunci se aflau la straja cadrelor. A prezentat cultura corală în ţară şi peste hotare cu Corul „Mugurel” (1970-1985 - Chişinău, Bălţi, Călăraşi, Cernăuţi, Odesa, Odinţovo,Moscova). A realizat cu acest colectiv filmul „Noi desenăm şi cântăm” la Telefilm Chişinău în 1978. Firma „Melodia” a editat discul „Cântă Mugurel”. Editura „Muzâcinaia Ucraina” a editat o culegere „Cântă Mugurel”-din creaţiile compozitorilor moldoveni, Kiev, 1983. A prezentat cultura corală în ţară şi peste hotare cu SMC „Lia-Ciocârlia”(Ucraina-Kiev; Rusia-Moscova; România-Bucureşti, Iaşi, Constanţa, Brăila, Suceava, Braşov, Târgovişte, Oradea, Fălticeni; Franţa-Paris, Belfort; Bulgaria-Varna; Turcia-Ancara, Istambul.Publicaţii (culegeri, manuale, scenarii, filme):1. „Melodii preferate”, culegere de cântece din repertoriul soliştilor Radioteleviziunii moldoveneşti, E. Mamot, Editura „Literatura Artistică”, Chişinău, 1980;

2. „Spivaie Mugurel” („Cântă Mugurel”), culegere de creaţii corale ale compozitorilor

moldoveni interpretate de Corul „Mugurel”, E. Mamot, Z. Tcaci,Editura ”Muzâcinaia Ucraina”, Kiev, 1983;

3. „Ce şopteşte izvorul”, culegere de creaţii corale pentru cor de copii pe versurile lui Grigore

Vieru. E. Mamot, Edit. „Literatura artistică”, Chişinău, 1984;

4. „Muzica” pentru clasa a doua în două redacţii. A. Popov, E. Mamot, Edit. „Lumina”,Chişinău,

1989-1992;

5. „Muzica” pentru clasa a treia în două redacţii. S. Croitoru, E. Mamot, Edit. „Lumina”, Chişinău, 1989-1992;

6. „Crestomaţie muzicală” pentru clasa a doua. E. Mamot, A. Popov,Edit. „Lumina”, Chişinău,1993;

7. „Lia-Ciocârlia” - 25 ani. Buchet de fotografii şi text informativ despre activitatea SMC „Lia-Ciocârlia”. E. Mamot. Concernul „Presa”, Chişinău, 1998;

8. „Dezvoltarea auzului muzical prin intermediul sistemului relativ de solmizare”. Lucrare metodico-ştiinţifică pentru susţinerea gradului didactic superior. E. Mamot, Edit. „Baştina”, Chişinău,2003;

9. „Stea-Logostea”. Album pianistic pe motive folclorice pentru elevii şcolilor de muzică. E. Mamot, A. Mamot, Edit. „Litera”, Chişinău, 2004;

10.„Abecedar muzical „Sol-Mi”. Manual de solfegiu pentru elevii şcolilor de muzică în bază de folclor, E. Mamot, A. Mamot. Edit. ”Primex-Com”, Chişinău, 2005;

11. „Abecedar muzical „Sol-Mi”, Caiet de scriere la solfegiu, pentru elevii şcolilor de muzică. E. Mamot, A. Mamot. Edit. ”Primex-Com”, Chişinău,2005;

12. „Alunelul”. Album de repertoriu pentru instrumente aerofone pe motive folclorice. E. Mamot, E.Mamot. Edit. ”Primex-Com”, Chişinău, 2005;

13. „Ţine-mă dorule lin”. Culegere de creaţii corale pentru cor mixt. E. Mamot, Edit. „Grafema

Libris”, Chişinău, 2008;

14. „Shkolinaia strana” (Ţara elevilor). Culegere de cântece cu acompaniamentul de pian, pentru elevii claselor primare, pe versurile poeţilor moldoveni, în limba rusă. Edit. ”Primex-Com”, Chişinău,2009;

15. „Dulcea mea copilărie”. Culegere de creaţii corale pentru cor de copii şi pian. E. Mamot. Edit. Grafema Libris, Chişinău, 2010;

16. „Culoarea pământului”. Culegere de creaţii corale pe mai multe voci, pentru cor de voci egale şi pian. E. Mamot. Edit. Grafema Libris, Chişinău,2011;

17. „Lia-Ciocârlia”. Culegere de coruri accapello pentru voci egale. E. Mamot. Edit. ”Primex-

Com”, Chişinău,2011;

18. „Beu-Curcubeu”. Album de repertoriu pentru instrumentele cu coarde în bază de folclor pentru elevii şcolilor de muzică. E. Mamot, A. Mamot,în curs de apariţie;

19. „Dirijorii”. Scenariul filmului documentar artistic despre fraţii Pavel, Dumitru şi Vasile Goia. Autor E. Mamot, Telefilm-Chişinău, 1980;

20. „Noi desenăm şi cântăm”.Film documentar artistic despre Corul „Mugurel” condus de E.Mamot. Telefilm-Chişinău, 1978;

21. „Cântă corul„Mugurel” condus de E. Mamot. Disc editat de Firma „Melodia”, Moscova,1977;

22. „Moş Martin şi Vulpea ” Operă-poveste interpretată de Corul „Mugurel” condus de E. Mamot şi Orchestra Radioteleviziunii,dirijor A. Vaelechin. Chişinău, 1978 „CD” 35 minute.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu