28 februarie 2017

EUGEN DOGA - EXPRESIA IDENTITĂȚII NOASTRE NAȚIONALE

    Eugen Doga a reușit să creeze o imensă operă, care s-a impus nu numai în plan național, ci și în universalitate, ducând faima Moldovei și a valorilor ei autentice pe toate meridianle lumii. Eugen Doga a fost și va rămâne un promotor al tradițiilor noastre, dar și iscusit inovator în arta muzicală. Muzica sa fără egal a devenit pentru noi și pentru oamenii din toată lumea un spațiu al frumuseții divine, al iubirii romantice, al curățeniei sufletești, un spațiu al visurilor împlinite. Compozitorul a îmbrăcat folclorul nostru milenar într-o haină nobilă, aristocratică și intelegentă.
Compozitorul
      Eugen Doga - artist complet, împlinit, care a practicat aproape toate genurile muzicale și în toate a reușit. Când spunem compozitorul Eugen Doga, asociem acest nume cu muzica populară, muzica de estradă, muzica simfonică și de cameră, corul, baletul, pe care l-a extins, îngemănându-l cu opera, muzica de teatru, muzica de film, valsul, tangoul, romanța.
      Născut la Mocra, sat în raionul Râbnița din stânga Nistrului. A studiat la Școala de Muzică „Ștefan Neaga”, apoi la Conservatorul de Stat și la Institutul de Arte „Gavril Musicescu” din Chișinău. A debutat în cariera muzicală ca violoncelist în Orchestra Comitetului de Stat al RSSM pentru Televiziune și Radiodifuziune, încă pe când era student. A îmbrățișat profesia de pedagog, activând și ca profesor la Școala de Muzică „Ștefan Neaga” din Chișinău. În 1963 compune prima sa lucrare, un cvartet de coarde. Devine autor al unor lucrări valoaroase în genul muzicii de estradă, de film și scenă. Deține o notoritate internațională în arta componistică. Este autorul multor poeme simfonice, piese instrumentale de cameră, romanțe, cvartete de coarde, cântece de estradă, cântece pentru copii. A scris muzică la peste 200 de filme de circulație internațională și zeci de spectacole. 
     Creația compozitorului, academicianului Eugen Doga reflectă un bun cultural cu valoare incomparabilă. Muzician prodigios, plurivalent ca orânduire profesională (compozitor celebru, interpret talentat, pedagog valoros, dirijor temperar). Eugen Doga plăsmuitor de frumos, care vreme de mai mult de cinci decenii, dă pulsație muzicii din Republica Moldova.
     După un debut artistic promițător, ca interpret-violoncelist, schimbă arcușul pe condeiul componisticii, care îl va destina în perimetrul culturii muzicale ca pe un maestru al melodicității nobile, al cantabilității afective, al elocvenței ritmice, ca pe un subtil poet al timbricii instrumentale și ca pe un exegent al orchestrației. Muzica compozitorului dezvăluie un creator autentic, în care contopește avântul liric.
     Cu baletele Luceafărul și Venancia – gen de creație sincretic ce integrează muzica cu acțiunea scenică – reprezintă una din realizările de vârf al operei sale, demonstrând capacitatea de cunoaștere și de armonizare a formei artistice cu mijloace de expresie.
     De la lirica versului Luceafărului eminescian, la seducătoarea și zguduitoarea poveste de dragoste a Cătălinei și a Astrului ceresc, relatată în poem, pornește concepția artistică a baletului omonim semnat de E. Doga (1983, libretul de E. Loteanu).
    Profilul tematic al următorului balet compus de E. Doga, Venancia (1989, libretul de L. Novikov, dezvăluie coloritul altei epoci. Acțiunea se realizează pe două planuri, pulsând mai întâi în jurul ideilor revoluționare din America Latină. Substratul emoțional este întreținut de evoluția componentei lirice, întruchipată prin suferința personajului central – Venancia. Pentru o mai mare concludență și pentru a spori intensitatea dramaturgică, compozitorul recurge la raporturi de interacțiune între resursele sonore ale genului instrumental și ale celui vocal, pentru a introduce corul în partitura spectacolului și în scenele de maximă tensiune. 
     Prezintă un interes creația simfonică a lui E. Doga: uvertura pentru ochestră simfonică mică (1958); prin originalitate și realizare artistică ce distinge poemul simfonic Mama (1965), uvertura pentru orchestra simfonică (1984) după linogravura omonimă a lui A. David, Simfonia, finalizată în anul 1989, 32 de numere pentru ochestra simfonică (2003) ș.a.
     Își menține prezența și frecvența în repertorul componistic al lui E. Doga creația muzicală de cameră. Se evidențiază amplitudinea registrului stilistic al compozitorului și lărgirea axei repertoriale a creațiilor de acest gen. O pondere considerabilă în creația autorului o au cvartetele de coarde, permanența acestui gen concentart fiind întreținută prin exploatarea dimensiunii timbrale și prin diversificarea mijloacelor de expresie instrumentale antrenate în reprezentarea lui. Orizontul muzicii camerale se extinde prin preludiile pentru pian, pentru violoncel și pian (ambele create în perioada 1958-1965).
     Creația vocală este reprezentată prin poemul pentru cor și orchestră Inima veacului (1969), suita corală Coruri fără acompaniament (1977), 6 șieduri pentru voce, cor și orchestră pe versuri de M. Eminescu (1981), cantatele Trăiască soarele pe versuri de Gr. Vieru (1985), De aceeași vârstă pe versuri de R. Rojdestvenski (1985), Limba noastră pentru cor și orchestră pe versuri de Gr. Vieru (1988), Legământ, poem pentru cor a cappella pe versuri de Gr. Vieru (1989), ciclul Ochiului tău iubit (1981) ș. a.
     Interes deosebit pentru compozitorul E. Doga a avut și îl are romanța, în ele se configurează profilul autorului și mesajul intimist al muzicii sale.
      De o celebritate nemărginită se bucură numeroase creații lirice, semnatate de E. Doga.
Valoroasă rămâne muzica creată de Eugen Doga pentru coloana sonoră a numeroaselor filme, realizate la studiorurile din țară și de peste hotare, în care compozitorul a știut să îmbogățească imaginea cinematografică cu mesaje sonore inedite.
     Muzica de scenă, realizată pe parcursul carierei de creație (a compus muzica la 13 spectacole), i-a cultivat simțul artistic și i-a rafinat gustul teatral, inducându-i adevărata dimensiune sonoră a formei verbale.
      În creația sa, a abordat marea majoritate a genurilor muzicale, predilecția evidentă rămânând muzica de film și cântecul liric, însă nu a evitat să valorifice și alte forme muzicale (romanță, scherzo, vocaliză, baladă, sonet, uvertură, muzică de cameră etc.). Scriitura componistică a lui Eugen Doga rămâne inconfundabilă.
     Opera artistică a lui Eugen Doga vine să ilustreze materializarea efortului creator al unui compozitor modern, ce a realizat partituri excepționale pentru patrimoniul culturii muzicale contemporane. Prin devotamentul și truda neostenită în slujba muzicii, maestrul a atras simpatia publicului larg, iar concluderea cu colectivele artistice, cu personalități de talie națională și internațională (interpreți, artiști, regizori etc.), cu studiourile cinematografice de peste hotarele țării i-au asigurat o autoritate incontestabilă în lumea oamenilor de cultură.
     Meritele sale au fost apreciate cu numeroase distincții, premii și titluri naționale și internaționale: Artist al Poporului din Republica Moldova, Artist al Poporului din URSS, Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova și al URSS, Academician titular al Academiei de Științe a Moldovei, Cavaler al Ordinului Republicii, al Medaliei „Mihai Eminescu”, al Medaliei de Aur „Omul secolului XX” (SUA), Doctor Honoris Causa al Institutului Internașional de Cinematografie din Moscova (Rusia), premiul Academiei Naționale de Arte și Științe Cinematografice din Moscova (Rusia), premiul Academiei Naționale de Arte și Științe Cinematografice din Federația Rusă „Vutului de Aur” ș.a.
     Compozitorul, academicianul Eugen Doga rămâne a fi unul din pilonii de rezistență ai culturii  autohtone.

Anul naşterii:
1937 — născut la 1 martie, satul Mocra (Transnistria), R. Moldova;
Studii
1943-1951 Şcoala primară din satul Mocra;
1951-1955 Şcoala de muzică (liceu) din Chişinău, clasa de violoncel, prof. Pablo Giovanni Baccini;
1955-1960 Conservatorul de Stat din Chişinău, clasa de violoncel, prof. Grigore Hohlov;
1960-1965 Institutul de Arte din Chişinău, clasa compoziţie şi teorie a muzicii, prof. Solomon Lobel. Cursuri de dirijat simfonic.
Activitate profesională
1957-1962 Violoncelist în Orchestra Radiodifuziunii de la Chişinău;
1962-1963 Profesor la Şcoala Medie Specială de Muzică din Chişinău;
1963-1967 Profesor la Şcoala de muzică „Ştefan Neaga” de la Chişinău, redactor muzical la editura „Cartea moldovenească”, Chişinău;
1967-1971 Funcţionar la Ministerul Culturii, responsabil de viaţa muzicală din RSS Moldovenească;
1971- prezent — liber-profesionist, colaborează cu cele mai prestigioase studiouri de film din Moscova, Kiev, Minsk, Bucureşti, Taşkent, Baku, Vilnius.
Debuturi (toate la Chişinău):
1957 — debut în calitate de compozitor cu Orchestra Radiodifuziunii, cîntecul „Floare dalbă de livadă”, interpretat de Maria Bieşu;
1959 — debut în muzica populară cu Taraful condus de Isidor Burdin, aranjament, cîntecul „La oglindă”, versuri de George Coşbuc, interpretare Ludmila Mişov;
1963 — debut în muzica de cameră, cvartet de coarde nr.1;
1967 — debut în muzica de film, comedia „Se caută un paznic” după „Ivan Turbincă” de Ion Creangă;
1968 — debut în muzica de teatru, spectacolul „Radu Ştefan, întîiul şi ultimul” după piesa lui Aureliu Busuioc;
1972 — debut în romanţe, „Misterele nopţii”, versuri Mihai Eminescu, interpretare Sofia Rotaru;
1983 — debut în muzica de balet, baletul „Luceafărul” după Mihai Eminescu;
Operele muzicale:
1967-1969 O simfonie;
1965 — Un poem simfonic „Mama” după motivul linogravurii lui Aurel David;
1985 — Un poem vocal-simfonic „Lie-Lie-ciocârlie” („Trăiască soarele”), versuri Grigore Vieru;
1958 şi 1984 — Două uverturi pentru orchestră simfonică; Trei balete: „Luceafărul” (1983), „Venancia” (1989) şi „Regina Margot” (1995);
1963; 1973; 1983; 1993; 2004 — Cinci cvartete de coarde pentru orchestră de cameră;
1968-1987 Şase cantate vocal-simfonice;
12 coruri a cappella, inclusiv două în 1973 pe versurile lui Mihai Eminescu: „Dintre sute de catarge” şi „Dorinţa” (1967-1989);
1967- prezent — Muzică de film — peste 200 de filme: artistice, de animaţie, documentare, televizate;
1968-1986 Muzică de teatru — 13 spectacole;
1967- prezent — Piese instrumentale — circa 40: pentru pian, violoncel, acordeon, nai, flaut, vioară, pentru ansamblu de viorişti, clavecin, trompetă, saxofon;
1972-2002 Romanţe — circa 60, inclusiv opt romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu pentru voce şi pian;
1981 — Şase lieduri pe versurile lui Mihai Eminescu pentru voce, cor şi orchestră simfonică ;
1957- prezent
Muzică uşoară — peste 200 de cîntece;
Valsuri — circa 60;
Tangouri — 10;
1959-1971 Prelucrări orchestrale şi vocale pe motive populare româneşti — circa 30 de cîntece;
A practicat toate genurile muzicale clasice, cu excepţia muzicii de operă;
A scris muzică în diverse stiluri naţionale pentru: R. Moldova, România, Rusia, Ucraina, Bielorusia, Lituania, Kirghizia, Uzbekistan, Afganistan, China, Bulgaria, Iugoslavia, Cipru, Polonia, Germania, Marea Britanie, SUA.
Cele mai cunoscute opere muzicale:
1967 — „Ritmurile oraşului” (trei piese orchestrale);
1968 — „Codrii mei frumoşi” (cântec, versuri Petrea Cruceniuc, Ludmila Mişov);
1971 — „Oraşul meu” (cântec, versuri Gheorghe Vodă, din filmul televizat „Chişinău, Chişinău”, Sofia Rotaru);
1971 — „Cred în ochii tăi” (cântec, versuri Ion Podoleanu, din spectacolul „Ce frumoasă este viaţa”, Ion Suruceanu);
1972 — „Balada” (piesă instrumentală, vioară şi orchestră, din spectacolul „Păsările tinereţii noastre” de Ion Druţă în regia lui Ion Ungureanu);
1972 — „Florile dragostei” (cîntec, versuri Anatol Ciocanu, Maria Codreanu şi Ion Suruceanu);
1972 — „Nunta veselă” (cîntec, versuri populare, Nadejda Cepraga);
1973 — „Sonet” (piesă orchestrală);
1973 — „Nistrule, mîndria mea” (cîntec, versuri Gheorghe Vodă, Nadejda Cepraga);
1973 — „Copilărie, luncă de argint” (cîntec, versuri Emil Loteanu, Ştefan Petrache);
1975 — „Мне приснился шум дождя ” — „Am visat ropotul ploii” (cîntec, versuri Vladimir Lazarev, Nadejda Cepraga şi Vadim Konnov);
1976 — „Nană Ţoha”, „Mărul”, „Brişca”, „Mamă, mor” (cântece din filmul artistic „Şatra” în regia lui Emil Loteanu);
1976 — „Drumul”, „Cireşul”, „Final” (piese orchestrale din filmul artistic „Şatra” în regia lui Emil Loteanu);
1978 — „Vals” (piesă orchestrală din filmul artistic „Dulcea şi tandra mea fiară” în regia lui Emil Loteanu);
1979 — „Pîrîiaşul” (piesă orchestrală pentru acordeon şi orchestră din filmul artistic „Olimpiada de primăvară” în regia lui Isaak Magiton);
1980 — „Meditaţie” (cîntec, versuri Grigore Vieru, Iurie Sadovnic);
1980 — „Aşteptare” (piesă orchestrală din filmul artistic „Mercedes-ul scapă de urmărire” în regia lui Alexandr Muratov);
1981 — „Maria, Mirabela” (cîntec, versuri Grigore Vieru din filmul de animaţie cu acelaşi nume);
1981 — „Paşi cunoscuţi” (piesă orchestrală din filmul artistic „Soţia pictorului)”
1983 — „Luceafărul” (balet în două acte, şapte tablouri, libret de Emil Loteanu);
1983 — „Cascada pariziană”, „Lebăda”, „Dansul în piaţă”, „Adagio”, „Copilăria” (piese orchestrale din filmul artistic „Anna Pavlova” ; „Curcubeul alb” cantată, versuri Emil Loteanu);
1984 — „De-aş avea”, „O, rămîi” (romanţe, versuri Mihai Eminescu, Mihail Munteanu şi Maria Bieşu);
1984 — „Eterna” (piesă instrumentală din spectacolul „Biserica albă” de Ion Druţă în regia lui Ion Ungureanu);
1984 — „Orice femeie e frumoasă” (cîntec, versuri Grigore Vieru, interpretat Anastasia Lazariuc, din filmul „Vreau să cînt”);
1984 — „Asfinţitul posomorît” (piesă orchestrală din filmul artistic „Ciocnirea”) ;
1985 — „Ochiul tău iubit”, „Dorinţa” (romanţe, versuri Mihai Eminescu, Maria Bieşu);
1985 — „Dina” (piesă orchestrală la saxofon, filmul artistic „Valentin şi Valentina”; „Cîntă-mă amor” (cîntec, versuri Grigore Vieru, Nadejda Cepraga, 1987); „Măicuţa mea” (cîntec, versuri Grigore Vieru, Anastasia Lazariuc, 1988);
1992 — „Plimbarea” (muzică orchestrală din filmul artistic „Stele peste mare”);
1993 — „Trandafirii împuşcaţi” (piesă orchestrală din filmul artistic „În drum spre Murom”);
1994 — „Magestic marsh” (cântec, versuri Aureliu Busuioc);
1995 — „Rendez-vous”, „Preludiu”, „Tangou la terasă”, „Viraje”, „În zadar...” (piese orchestrale din filmul artistic „Patul lui Procust” după romanul lui Camil Petrescu);
1996 — „Rondo”, „Salonul”, „Hughenoţii” (piese orchestrale din serialul televizat „Regina Margot” după romanul lui Alexandre Dumas-tatăl).
Afilieri:
1966 — membru al Uniunii Compozitorilor de la Chişinău;
1968 — membru al Uniunii Cineaştilor de la Chişinău;
1974 — membru al Uniunii Compozitorilor de la Moscova;
1975 — membru al Uniunii Cineaştilor de la Moscova.
Titluri ştiinţifice, onorifice:
1991 - academician, membru titular al Academiei de Ştiinţe din Moldova;
1997 — membru al Academiei Internaţionale de Creaţie, Moscova;
2000 — Doctor Honoris Causa al Academiei Internaţionale de Drept Economic şi Artă a Filmului, Chişinău;
2006 — membru titular al Academiei de Ştiinţe şi Arte „Petru cel Mare” de la Sankt Petersburg („Petrovskaia Akademia”).
Distincţii
1974 — Maestru în artă al RSSM;
1980 — Laureat al Premiului de Stat al RSSM;
1984 — Artist al Poporului din RSSM;
1984 — Laureat al Premiului de Stat al URSS;
1987 — Artist al Poporului din URSS;
1997 — Ordinul Republicii, distincţia de Stat supremă a R. Moldova;
1998 — Medalia „S.I. Vavilov” (savant), Rusia;
1998 — Medalia de aur „Omul mileniului. 2000”, SUA;
2000 (12 ianuarie) — Medalia comemorativă „Mihai Eminescu”, Preşedintele României;
2000 (15 ianuarie) — Diploma de onoare „Mihai Eminescu”, Fundaţia „Mihai Eminescu” şi Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, Bucureşti;
2000 (15 iunie) — Medalia „Mihai Eminescu”, Preşedintele R. Moldova;
2000 — Ordinul „Mecenatul secolului”, Rusia;
2004 — Ordinul Steaua României în grad de Comandor, distincţia de Stat supremă a României;
2004 — Medalia „Serviciul credincios în beneficiul patriei” („Za userdie vo blago otecestva”), Rusia;
2004 — Medalia „Viktor Rozov” (dramaturg), Rusia;
2005 — Medalia „Mihail Lomonosov”, Rusia;
2006 — Ordinul „Petru I”, Rusia;
2007 — Medalia „Dimitrie Cantemir”, distincţia supremă a Academiei de Ştiinţe din R. Moldova;
2007 — Medalia Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (WIPO) pentru realizări remarcabile în arta muzicală, Geneva.
Premii, trofee (selectiv):
1972 — „Scoica de argint”, Festivalul Internaţional de film de la San Sebastian, Spania (împreună cu Emil Loteanu pentru „Lăutarii”);
1976 — „Scoica de aur”, Festivalul Internaţional de film de la San Sebastian, Spania, (împreună cu Emil Loteanu pentru „Şatra”);
1982 — „Punguţa cu doi bani” pentru muzica din filmul de animaţie „Maria, Mirabela” — Premiul Naţional al României acordat în cadrul Festivalului filmului pentru copii, Piatra Neamţ;
1991 — „Music party BRNO”, Grand Prix (trofeu de cristal) al Festivalului internaţional al muzicii de film, pentru contribuţie substanţială la muzica de film, Cehia;
2001 — Gala filmului moldovenesc sec.XX, premiu pentru muzica de film, Chişinău,
2001 — Trofeul Festivalului de film de la Yalta, pentru muzica din filmul artistic „Domnilor artişti”, Ucraina;
2001 — „Ovaţia”, Premiul Naţional al Federaţiei Ruse pentru întreaga activitate;
2003 — „Tezaurul Patriei” („Sokrovişniţa Rodinî”), premiu, Rusia;
2005 — „Meerim”, Premiul Naţional al Republicii Kîrgîstan pentru caritate, Bişkek;
2005 — „Doktor Vaţlav” („Cheia sol”), Premiul Naţional al Federaţiei Ruse pentru contribuţia substanţială în muzica de film;
2006 — „Excellency award”, Premiul de Excelenţă al Festivalului producătorilor de film independent, Constanţa;
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu