20 februarie 2018

MIHAIL BEREZOVSCHI - 150 DE ANI DE LA NAȘTERE  
 • S-a născut la 8 noiembrie 1867, în localitatea Caplani, județul Akkerman, în familia Preotului Andrei Berezovschi;
 • Între 1878–1882 – a făcut studiile la Școala Duhovnicească din Chișinău;
 • Între 1882–1888 și-a făcut studiile la Seminarul Teologic din Chișinău;
 • La 15 iunie 1888 și-a finisat studiile la Seminarul Teologic din Chișinău;
 • La 20 august 1889 s-a căsătorit cu Elena Baltaga, născută la 31 martie 1873;
 • La 1 octombrie 1889 a fost hirotonit preot la biserica cu hramul Arhanghelul Mihail din Chișinău;
 • Între 1889–1890 a fost dirijor al corului Bisericii Române;
 • La data de 24 martie 1890 Mihail Berezovschi a fost transferat la Soborul Catedralei în postura de preot;
 • La 14 mai 1890 a fost numit de către Înalt Prea Sfințitul Serghie în calitate de preot la depunerea jurământului în cadrul Judecății de circumscripție;
 • La 2 iunie 1890 s-a născut primul său fecior – Andrei;
 • La 15 iunie 1891, prin rezoluția Înalt Prea Sfințitului Isachie a fost numit în funcția de subdirijor al Corului arhieresc al Catedralei din Chișinău;
 • La 29 august 1891 s-a născut al doilea copil – fiica Maria;
 • La 11 ianuarie 1894 a demisionat din postura de subdirijor al Corului Catedralei;
 • La 14 martie 1894 a fost numit profesor de cânt la Gimnaziul Nr. 2;
 • La 10 mai 1894 s-a născut feciorul Dumitru;
 • La 11 august 1894, devine profesor de cânt și dirijor de cor la Gimnaziul Nr. 1;
 • La 29 august 1894, la Congresul eparhial duhovnicesc a fost ales ca membru al Comisiei de revizie la Fabrica de Lumânări, în baza unui certificat;
 • La 18 septembrie 1895 s-a născut fiica Alexandra;
 • La 3 octombrie 1896, prin rezoluția Înalt Prea Sfințitului Neofit este numit din nou subdirijor al Corului arhieresc al Catedralei;
 • La 10 octombrie 1896 a demisionat din funcția de profesor de cânt la Gimnaziul Nr. 1;
 • În anul 1896 s-a născut fiica Evghenia;
 • La 10 septembrie 1897, la cererea directorului Gimnaziului Nr. 1 a fost rechemat în funcția de profesor de cânt la Gimnaziul Nr. 1;
 • La 7 decembrie 1898 este gratificat cu nabederniță pentru slujirea impecabilă și îndeplinirea stăruitoare a obligațiunilor preoțești; a fost decorat cu medalia de argint ca amintire de domnia Țarului Alexandru al III-lea;
 • La 29 octombrie 1899, conform deciziei Consiliului profesoral Eparhial, confirmat prin rezoluția Înalt Prea Sfinției Sale de la 17 noiembrie 1899, i-au fost aduse mulțumiri lui pentru munca în calitate de profesor de cântare bisericeas că la Cursurile de vară ale profesorilor și profesoarelor de la Școlile Bisericești ale Eparhiei Chișinăului;
 • Între 1899–1900 și-a făcut studiile muzicale la prima Școală a lui Vasile Gutor.
 • Între 1900–1902 își face studiile muzicale la a doua Școală de Muzică a lui V. Gutor;
 • La 27 martie 1900 s-a născut fiica Zinaida;
 • La 14 decembrie 1901, cu aprobarea Înalt Prea Sfinției Sale, i se aduc mulțumiri pentru munca sârguincioasă întru predarea cântării corale bisercicești și a metodelor lor la Cursurile pedagogice de vară derulate între 1900–1901 la Chișinău pentru profesorii din Școlile Bisericești ale Eparhiei Basarabiei;
 • La 2 mai 1902 s-a născut fiica Elena;
 • La 7 mai 1902 devine posesorul unui certificat de dirijor de cor, cu numărul 666/263, eliberat de către Conducerea Capelei Imperiale din Petrograd, Rusia;
 • În 1903 devine membru fondator al Societății de Arte Frumoase din Basarabia; La 31 august 1904, prin rezoluția cu numărul 247 emisăde Înalt Prea Sfințitul Vladimir este numit dirijor al Corului arhieresc;
 • La 3 decembrie 1904 a fost gratificat cu Scufie pentru slujire sârguincioasă;
 • La 13 ianuarie 1905 a fost numit membru al Consiliului Școlii Eparhiale de fete din partea clericilor – pânăîn anul 1907;
 • La 31 august 1905, prin rezoluția Înalt Prea Sfințitului Vladimir, a fost numit în funcția de profesor de cânt la clasele superioare ale Seminarului Teologic din Chișinău, această rezoluție a fost consfințită prin aprobarea Consiliului profesoral al Conducerii Seminarului;
 • La 23 august 1905, Consiliul Școlii Eparhiale din Chișinău și-a exprimat recunoștința pentru munca în predarea cântului și metodicii cântului în cadrul Cursurilor pedagogice și de cântare bisericească pentru elevii școlilor bisericești din Eparhia Chișinăului, desfășurate în vara acelui an în capitala Guberniei;
 • La 19 iulie 1906, prin rezoluția Înalt Prea Sfințitului Vladimir, este numit membru al Comisiei de examinare a pretendenților la funcția de cântăreți și a celor ce urmează a fi gratificați cu stihar, fapt confirmat și prin Decretul Consistoriului de la Chișinău în data de 2 august 1906;
 • La 26 septembrie 1906, prin rezoluția Înalt Prea Sfințitului Vladimir a fost numit conducător al Școlii de cântăreți;
 • Din septembrie 1906 Mihail Berezovschi a început să lucreze ca profesor de cânt în clasele primare ale Seminarului Teologic;
 • Din anul 1906 a început să lucreze în calitate de profesor de cânt la Gimnaziul de fete al Zemstvei;
 • În anul 1907 este ales membru în Consiliul economic al Școlii Eparhiale de fete din Chișinău; 

 • La 24 martie 1907 este gratificat cu Culion (camilafcă);
 • La 2 octombrie 1907, prin decizia Congresului Eparhiei Chișinăului și aprobată prin hotă rârea Înalt Prea Sfințitului Vladimir, a fost numit membru secretar al Consiliului Claselor de cântăreți;
 • La 3 noiembrie 1907, conform Registrului clasei de cântăreți aprobat de către Înalt Prea Sfințitul Vladimir, Mihail Berezovschi a fost numit profesor superior la disciplinele teoria muzicii și cânt la Școala de Cântăreți;
 • La 3 ianuarie 1909 a demisionat din funcția de profesor de muzică bisericească de la Școala de Cântăreți;
 • La 18 septembrie 1913 a demisionat din funcția de profesor de cânt la Seminarul Teologic din Chișinău;
 • La 24 septembrie 1913 a fost numit în funcția de Conducător al Școlii de Cântăreți din Chișinău, prin Rezoluția Înalt Prea Sfințitului Serafim Episcopul Chișinăului și Hotinului;
 • La 4 iunie 1914 a fost decorat cu înalta distincție Crucea de Aur de către Cabinetul Imperial pentru activitatea depusă în calitate de dirijor al Corului arhieresc, care a participat la slujba solemnă cu ocazia sosirii Măriei Sale Țarului Nicolai al II-lea în Chișinău, la dezvelirea monumentului Împăratului Alexandru I;
 • La 6 mai 1915 este decorat cu Ordinul Sfânta Ana de gradul III;
 • La 29 iunie 1916 este gratificat cu Paliță;
 • La 2 iulie 1917 este hirotonit Protoiereu. În 1918, prin Înaltul Decret Regal a fost numit director și profesor la Școala de Cântăreți din Chișinău;
 • Din 1919 devine profesor la Conservatorul Unirea din Chișinău, disciplinele muzical-teoretice, teoria compoziției și dirijare;
 • În 1920, a devenit Membru fondator al Societății Compozitorilor Români;
 • Membru și vicepreședinte al Comitetului Asociației Cântecul Basarabiei pentru culegerea de melodii populare românești, armonizarea și răspândirea lor;
 • La 4 octombrie 1921 a demisionat de la postul de director al Școlii de Cântăreți;
 • La 18 noiembrie 1921 este decorat cu medalia Bene merenti clasa I;
 • La 20 decembrie 1922 este decorat cu Coroana României în grad de cavaler;
 • La 11 noiembrie 1923 este hirotesit Iconom Stavrofor de către Înalt Prea Sfințitului Arhiepiscop Gurie;
 • La 1 septembrie 1926 a fost numit profesor de muzică la Liceul de băieți Mihai Eminescu din Chișinău, fiind numitprofesor titular la acea școală, specialitatea muzică vocală, prin Ordinul Ministerului Instrucțiunii Publice cu Nr. 97.719/1926.
 • În 1926 a devenit membru al Comitetului Asociației Astra Basarabiei;
 • În anul 1927 a decedat soția sa Elena;
 • În anul 1928 a decedat feciorul său Dumitru;
 • Conform ord. Nr. 924.26/1929, Ministerul Instrucțiunii Publice i-a recunoscut Pr. Mihail Berezovschi de la Liceul „Mihai Eminescu” dreptul de maestru definitiv pentru muzica vocală cu vechimea de 23 ani și 4 luni buni pentru pensie și gradație la 1 ianuarie 1929.
 • Din septembrie 1929 până la 31 august 1931 activează ca profesor de muzică la Școala Normală de fete Nr. 2 din Chișinău;
 • În septembrie 1930 lucreză concomitent și ca profesor de muzică la Școala Normală de conducătoare din Chișinău;
 • În 1931 este trecut ca profesor de muzică la Școala Normală de fete Nr. 1 din Chișinău;
 • În 1932 trecut ca profesor de muzică la Liceul de băieți „B. Hașdeu” din Chișinău;
 • În 1934 a fost scos la pensie ca profesor de muzică.
 • În 1938 a demisionat din funcția de dirijor al Corului Arhieresc;
 • La 4 noiembrie 1940 a trecut în lumea celor drepți.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu