16 mai 2018

ZLATA TKACI - 90 ANI DE LA NAȘTERE     Zlata Tcaci s-a născut la 16 mai 1928, în satul Lozova, Nisporeni, în familia violonistului, dirijorului şi pedagogului Moise Berihman, care mai cânta şi la unele instrumente de alamă. Primele lecţii de muzică le ia la vârsta de trei ani. Tatăl a fost cel care i-a transmis dragostea pentru muzică, învăţând-o să mânuiască vioara şi pianul.
     Urmează patru clase la şcoala primară şi două clase – la Liceul Regina Maria din Chişinău. La treisprezece ani (1941), în timpul celui de-al doilea război mondial, se află la o casă de copii din oraşul Namangan, Uzbekistan. Acolo organizează un ansamblu de copii şi face primele încercări în domeniul compoziţiei. În 1943 familia se reuneşte. Impreună cu tatăl său Zlata cântă la vioară în orchestra Teatrului Alişer Navoi din oraşul Namangan. În anul 1945 revine la Chişinău. Fiind elevă în clasa a zecea, lucrează la o grădinită de copii în calitate de conducător muzical, compune şi interpretează propriile sale creaţii. După absolvirea cu menţiune a şcolii medii se înscrie la Universitatea de Stat din Chişinău, Facultatea de Fizică şi Matematică, pe care o abandonează, pentru a face studii la Conservatorul de Stat Gavriil Musicescu (azi Academia de Muzică). Urmează cursurile pregătitoare, paralel cântă la vioară în Orchestra Simfonică a Filarmonicii dirijată de Boris Miliutin. În 1947 îşi continuă studiile la Conservator, clasa vioară, avându-l ca profesor pe Iosif Dailis, ulterior trece la Facultatea de Teoria Muzicii. Concomitent lucrează ca acompaniator la o Școală Medie Specială de Muzică. În 1949 se căsătoreşte cu viitorul muzicolog Efim Tcaci, pe atunci student la aceeaşi instituţie de invătământ. După absolvirea Conservatorului, în 1953, specialitatea Muzicologie, devine profesoară de teoria muzicii la Şcoala de Muzică Ştefan Neaga (azi Colegiul de Muzică Ştefan Neaga) din Chişinău, unde activează până în 1963. Ulterior îşi destăşoară activitatea la Institutul de Arte Gavriil Musicescu (1963-1984), Conservatorul de Stat Gavriil Musicescu (1984-1993), iar după comasarea acestor două institutii — la Academia de Muzică Gavriil Musicescu. În 1962 devine membru al Uniunii Compozitorilor din Moldova, iar din 1973 — membru al comitetului de conducere al Uniunii Compozitorilor din Moldova.

Debutează în 1953 cu cântecul pentru copii N-am cănd să mă plictisesc, pentru voce şi pian, versuri de G. Perov. În 1957 îi apare prima lucrare de proporţii — cantata Căntecul Nistrului, versuri de Emil Loteanu.

     Creaţia Zlatei Tcaci este adresată celor mai diferite categorii de auditori. Mai bine zis, portofoliul ei de creaţie cuprinde lucrări pentru orice vârstă şi acceptie de gust: pentru copii şi maturi, miniaturi pentru instrumente solistice şi ansambluri instrumentale, cicluri vocale de cameră, piese pentru cor şi instrumentale, cantate şi poeme, concerte, muzică de scenă, inclusiv pentru teatrul de păpuşi, muzică de film, abecedare muzicale, basme pentru grupele de concert filarmonice, opere pentru scena mare şi mică…

    De o deosebită popularitate, atât în republică, cât şi peste hotarele ei, s-au bucurat lucrările Domniei sale pentru copii: operele Capra cu trei iezi, Bobocel cu ale lui; Baletul Andrieș; Basmul muzical Floarea cu şapte petale; Cantatele Poemul Nistrului, Orasul, Copiii, Soarele ş.a.; Suitele vocal-simfonice: Şase aintece pentru copii, vocal-coregrafice Răsai, Soare, Hora florilor, Bună dimineaţa de Gr. Vieru şi corale Plaiul soarelui ş.a.

    În republica noastră Zlata Tcaci este autoarea primelor tratate metodologice din domeniu: Metoda de aranjament coral şi Culegerea de dicteuri polifonice de proprie compozitie; semnează lucrări aparţinând „genurilor didactice” pentru iniţierea şi instruirea copiilor; materiale pentru manualele de muzică; piese de repertoriu şi culegeri pentru învăţăceii şcolilor de muzică, inclusiv Concertul de scoală pentru violină.

    În anul 1974 Zlatei Tcaci i se atribuie Titlul Onorific de Maestru Emerit al Artei din RSSM, Premiul de Stat al RSSM (1982), iar în 1998 — Ordinul Gloria Muncii.

S-a stins din viață la 1 ianuarie 2006.

Sursă:


16 mai – 85 de ani de la naşterea compozitoarei Zlata Tcaci (1928-2006). În: Aniversări culturale 2013 / Ministerul Culturii al Republicii Moldova; Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”. Ch., 2012, p.115-119.

Din colecţia de documente a Bibliotecii Naționale:


Documente de muzică tipărită:


Aranjament coral : manual pentru instituţiile de învăţământ muzical superior / Zlata Tcaci. – Ch. : Lumina, 1990. – 190 p.

Cântece din infernul fascist = Песни из фашистского ада : pentru cor mixt cu acomp. la pian / muz. : Zlata Tcaci ; trad. din germană : Agnesa Roşca. – Ch., 1968. – 36 p.

Leagăn de mohor = Колыбель травы : piese pentru pian / Zlata Tcaci. – Ch. : Lit. artistică, 1988. – 143 p.

Веселый улей : (Сборник детских песен на стихи Гр. Виеру): Для голоса с сопровожд. ф.-п. / Злата Ткач. – К. : Картя молдовеняскэ, 1968. – 55 с.

Голуби в косую линейку : Семь лир. новелл для чтеца, солистов и камер. оркестра по рассказам И. Друцэ, Г. Георгиу / муз. : Злата Ткач ;  стихи Г. Виеру; укр. текст П. Засенко ; рус. текст Г. Семенова. – Муз. Украина, 1981. – 191 с.

Два романса для голоса и фортепиано / муз. : Злата Ткач ; текст : А. Бусуйок. – К. : Картя молдовеняскэ, 1963. – 12 с.

Забавные истории : шесть пьес для кларнета и струнного квартета : по мотивам рассказов Георге Георгиу / Злата Ткач. – Партитура. – М. : Сов. композитор, 1978. – 28 с.

Из молдавской поэзии : для голоса и ф-п. / Злата Ткач ; пер. Б. Дубровин. – М. : Сов. композитор, 1986. – 48 с.

Коза с тремя козлятами : Опера-сказка в 3-х д., 8-ми картинах / Злата Ткач ; либретто Гр. Виеру (по сказке Иона Крянгэ) ; рус. текст Ю. Семенова. – М. : Сов. композитор, 1976. – 198 с.

Концерт для скрипки с оркестром / Злата Ткач ; ред. партии скрипки О. Крысы. – Клавир. – М. : Музыка, 1977. – 59 с., 16 с. скрипки.

Молдова, голос твой : песни : соло, хор с сопровожд. ф.-п. / Злата Ткач ; предисл. Гр. Виеру. – К. : Лит. артистикэ, 1978. – 143 с.

Новый дом : песни для детей мл. и сред. школ. возраста, (соло, хор) в сопровожд. ф.-п. (баяна) и без сопровожд. / Злата Ткач. – М. : Сов. композитор, 1981. – 44 с.

О родном крае  : песни для детей мл. и сред. шк. возраста : для пения (соло, хор) без сопровожд. и в сопровожд. ф-п. / Злата Ткач ; предисл. Т. Карышевой. – М. : Сов. композитор, 1988. – 56 с.

Соната : для альта и ф.-п. / Злата Ткач. – М. : Сов. композитор, 1981. – 32 с., 12 с. альта.

Танец : для скрипки и ф.-п. / Злата Ткач. – К. : Картя молдовеняскэ, 1963. – 8 c.


Referinţe critice:


Cocearova, Galina. Taina unei vieţi de succes : [Zlata Tcaci] // Lit. şi arta. – 2008. – 19 iunie. – P. 6.

Tcaci Zlata : [biogr. şi creaţia componistico-muzicală] // Literatura şi arta : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 322.

Кочарова, Г. Злата Ткач : [жизнь и творчество]. – К. : Литература артистикэ, 1979. – 100 с.

Аннот.: В монографии обстоятельно анализируются произведения, созданные композитором для музыкального театра, вокальные, вокально-симфонические, хоровые и инструментальные сочинения.

Кочарова, Галина. Злата Ткач : судьба и творчество : моногр. о композиторе – нашей современнице и о ее музыке. – К. : Pontos, 2000. – 240 с. : ноты.

Ткач Злата Моисеевна : композитор : [жизнь и творчество] // Композиторы и музыковеды Молдавии : справочник / сост. В. Дегтярев. – К., 1973. – С. 56-58.

Шишкан, Константин. Злата Ткач (1928-2006) : [жизнь и творчество] // Шишкан Константин. Молдавско-русские взаимосвязи в искусстве в лицах и персоналиях : биобиблиогр. словарь-справочник в двух томах / сост. Константин Шишкан, Сергей Пожар. – К., 2010. – Т. 2 : (2 половина XX – начало XXI в.). – С. 555-557.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu