13 noiembrie 2017

BIOBIBLIOGRAFIE: GHEORGHE MUSTEA - COMPOZITOR, ACADEMICIAN
     Gheorghe Mustea s-a născut pe 1 mai 1951 în satul Mândreşti, raionul Teleneşti. A absolvit Institutul de Arte „Gavriil Musicescu”, clasa de flaut al profesorului V. Rotaru (1970-1975), specialitatea compoziţie în clasa prof. V. Zagorschi şi dirijatul simfonic şi de operă la prof. I. Alterman (1975-1980). În 1980, Gheorghe Mustea devine laureat al Concursului de compoziţie din Moscova, prezentând Concertul pentru Orchestră nr. 1, iar în 1990 -  laureat al Premiului de Stat pentru opera cu subiect istoric „A. Lăpuşneanu”. Este Artist al Poporului, deţinător al "Ordinului Republicii", profesor universitar la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, al cărei rector a fost în anii 1999-2002.
     Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, a lansat  pe 31 octombrie, 2017 - Biobibliografia „Gheorghe Mustea – Compozitor, Academician".

     Potrivit alcătuitoarei ediţiei, Lilia Balan, volumul include antologii de muzică tipărită, note şi articole în culegeri colective, ziare şi reviste, cărţi, publicaţii, înregistrări audio şi video, manuscrise din arhiva personală a compozitorului, aprecieri şi referinţe bibliografice.
    Compozitorul Gheorghe Mustea menționează că la această lucrare s-a muncit foarte mult. „În ultimele trei luni m-am aflat mai mult la bibliotecă. Cartea este o sinteză a întregii mele activităţi. În sfârşit, aici o să găsesc tot ce e scris despre creaţia mea”, a accentuat Gheorghe Mustea. Totodată, directorul general al Bibliotecii Naţionale, Elena Pintilei, a afirmat că această carte cuprinde în exclusivitate creaţia componistică şi muzicologică a lui Gheorghe Mustea, astfel încât cercetările vor fi continuate în al doilea volum, care va cuprinde şi activitatea de interpret, de profesor şi cea de dirijor a maestrului.
    Profesorul universitar Ion Gagim, moderatorul manifestării, a subliniat că Gheorghe Mustea a înregistrat în fonoteca de aur a Radioteleviziunii peste 800 de creaţii de muzică simfonică, vocal-simfonică, muzică de cameră instrumentală, muzică de cameră vocală, muzică de cor etc.
    În context, directorul Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Victor Ghilaş, a accentuat: ”Gheorghe Mustea este un muzician polivalent, care a abordat toate genurile muzicale, iar academicianul Aurelian Dănilă a specificat că el este un pionier în muzica de operă naţională, semnând două lucrări de acest gen: Opera „Alexandru Lăpuşneanu” şi opera „Ştefan cel Mare” ”. 
      
    „Cartea Gheorghe Mustea. Compozitor. Academician. Biobibliografie, oglindește viața și activitatea compozitorului, dirijorului, interpretului, profesorului universitar și academicianului Gheorghe Mustea. Volumul include: antologii de muzică tipărită, note și articole în culegeri colective, ziare și reviste, cărți, publicații seriale, înregistrări audio și video (CD-uri, discuri de vinil, casete), înregistrări din fonoteca IPNA a Companiei „Teleradio-Moldova”, informații selectate din internet în limbile română, rusă etc., manuscrise din arhiva personală a compozitorului, precum și articole introductive scrise de personalități marcante (dr. hab. Victor Ghilaș, dr. hab., prof. univ. Ion Gagim), tabel cronologic, aprecieri și referințe bibliografice.
 
    Referințele bibliografice sunt aranjate în următoarele șapte compartimente: „Opera”, „Articole semnate de Gheorghe Mustea”, „Referințe despre viața și opera maestrului Gheorghe Mustea”, „Surse electronice on-line”, „Emisiuni radiofonice cu participarea maestrului Gheorghe Mustea”, „Emisiuni televizate cu participarea maestrului Gheorghe Mustea”, „Prezențe internaționale” și „Viața în imagini”.
    Compartimentul Opera include patru subdiviziuni: Muzică tipărită, Audiodocumente, Înregistrări din fonoteca IPNA a Companiei „Teleradio-Moldova”, Documente audio-video din internet.
     În subdiviziunea Muzică tipărită edițiile sunt aranjate după genuri: „Opera”; „Muzică simfonică”; „Muzică vocală” „Coruri”; „Muzică camerală vocală. Cântece de estradă și în stil popular. Balade. Romanțe”; „Cântece pentru copii”; „Muzică instrumentală”; „Muzică de scenă”, „Prelucrări, aranjamente”. Iar în cadrul genurilor muzicale documentele sunt distribuite după modul de interpretare.
    Descrierile bibliografice ale tuturor subdiviziunilor sunt aranjate în ordine cronologică, iar în cadrul anilor – în ordine alfabetică. Referințele bibliografice fără indicarea anului de ediție sunt aranjate la sfârșitul subdiviziunilor corespunzătoare în ordine alfabetică.
Descrierile și referințele bibliografice ale materialelor respectă standardele în vigoare cu privire la activitatea de informare și documentare.
    La alcătuirea cărţii Gheorghe Mustea. Compozitor. Academician. Biobibliografie au fost consultate: colecțiile Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, ale Bibliotecii Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, ale fonotecii IPNA a Companiei „Teleradio-Moldova”, documente ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, rapoartele științifice ale academicianului, sursele electronice online, materialele din arhiva și biblioteca personală a compozitorului.
    Selectarea surselor  a fost încheiată în august 2017.
    Pentru a facilita căutarea informației lucrarea este înzestrată cu indice auxiliare: „Index de nume al autorilor, textierilor, alcătuitorilor, traducătorilor, interpreților”, „Index de titluri și de versuri (primele cuvinte) ale operei” ”, susține alcătuitorul volumului Lilia Balan.
surse:
https://www.moldpres.md/news/2017/10/31/17008527
Lilia Balan (alcătuitor). Gheorghe Mustea: Compozitor, Academician: Biobibliografie, Chișinău, BNRM, 2017. - 217 p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu