28 martie 2017

MULȚI ANI PROLIFICI, STIMATE VLAD MIRCOS!


     Vlad Mircos s-a născut la 28 martie 1969 în satul Antonești, situat la sudul Republicii Moldova, în lunca rîului Prut, raionul Cantemir. Provine dintr-o familie de intelectuali, tatăl fiind profesor emerit de fizică, iar mama – asistentă medicală. A absolvit cu menţiune gimnaziul din aceeaşi localitate şi Şcoala de Muzică din or. Cantemir (actualmente Școala de Arte „Valeriu Hanganu" din or. Cantemir), după care şi-a urmat studiile la Colegiul de Muzică din Tiraspol şi Academia de Muzică „Gavriil Musicescu" din Chişinău (actualmente Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău), obţinînd în anul 1997 diploma de licenţă în muzicologie.
     Încă în timpul învăţăturii la Şcoala de Muzică Vlad Mircos a realizat cîteva piese instrumentale, prezentate cu succes la concursurile tinerilor compozitori atît la nivel şcolar, cît şi republican. Darul componistic şi l-a etalat pe deplin însă, cu adevărat, în anul 1994, fiind student la Academia de Muzică „Gavriil Musicescu", astfel primele piese de muzică uşoară le-a realizat şi lansat cu succes în toamna aceluiaşi an la Radioul Naţional cu tînăra interpretă Cătrina Pîslaru, stabilită ulterior în Franța. În contextul afirmării lui pe miraculosul tărîm al Muzicii, o deosebită recunoştinţă o poartă în inimă Vlad Mircos pentru dascălii lui de la Academia de Muzică – distinşii profesori: Vasile Zagorschi, Pavel Zagorschi, Pavel Rivilis, Constantin Rusnac, Vladimir Axionov, Galina Cocearov, Felix Biriucov, Ludmila Reaboşapco, Svetlana Ţircunov, Victoria Melnic, Margareta Belîh ş.a., care au pus mult suflet şi dăruire în educarea şi formarea profesionistă a viitorului muzicolog, compozitor şi om de artă.
     După obţinerea diplomei de licenţă, Vlad Mircos a activat la Institutul Studiul Artelor din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la Ministerul Culturii Republicii Moldova, la Şcoala de Muzică Maria Bieșu din Chişinău și la Studioul „Moldova-film". În prezent este profesor al disciplinelor muzical-teoretice la Colegiul Pedagogic Alexei Mateevici și Liceul-internat Republican de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău. Este autor a circa 100 de articole de cronică muzicală şi profiluri de creaţie în presa periodică din Moldova şi România.
     Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova (din 1998) şi al Asociaţiei Oamenilor de Creaţie din Republica Moldova (din 2009), Vlad Mircos a colaborat în ultimele aproape două decenii cu mai mulţi interpreţi din Moldova, piesele semnate de el, aducîndu-le succes şi diplome de laureat la o serie de competiţii artistice de prestigiu din ţară şi străinătate. Îi menţionăm, în acest context, pe interpreţii: Cătrina Pîslaru, Nina Crulicovschi, Vlad Negruzzi, Ludmila Matei (Léna Matt), Ina Apostol, Cezara, Ludmila Andriuşina, Anastasia Doru, Cătălina Cărăuş, Anişoara Balmuş, Natalia-Romaniţa Moscalu, Rodica Ciobanu, Tatiana Gribincea (Tany Vander), Ana-Maria Buliga, Daniela Ceban, Olga Solomon, Iulian Moşneaga, Nătăliţa Ţurcanu, Nicuşor Untilă, Maria Galaţchi, Diana Staver, Victoria Mura, Vasile Micuşa, Cristina Budeanu, Alina, Carolina Gorun, Anişoara Patraşcu, Rita Granciuc, Laurenţiu Popescu, Marin Ganciu, Tatiana Heghea, Dumitriţa Nicu ş.a. Fructuoasă este, de asemenea, colaborarea compozitorului Vlad Mircos cu cunoscuţii poeţi Galina Furdui, Ludmila Sobieţchi, Steliana Grama, Claudia Partole, Gheorghe Reabţov, Mariana Vlaicu, Eduard Boboc, Gheorghe Chiriţă şi Cristina Babin – autori ai textelor cîntecelor semnate de compozitor.
     Pe parcursul activităţii lui, Vlad Mircos a realizat, de asemenea, şi o serie de piese corale, orchestrale şi instrumentale de un lirism pătrunzător, în colaborare cu Orchestra Naţională Simfonică şi Capela Corală „Moldova" a Companiei „Teleradio-Moldova", cu saxofoniştii: Anatol Ciobanu, Alexei Litvin, Valeriu Pradidenco, Alexandru Arcuş şi Andrei Jechiu, chitariştii: Eduard Dopereac, Vladimir Avram, Igor Cojocaru, Vladimir Gavricov şi Igor Varicaş, violonistele: Angela Molodojan şi Anastasia Vîrlan, flautistul Sergiu Şarov, trompetistul Ghenadie Morarenco, naistul Ion Malcoci ş.a. Fiind deosebit de exigent faţă de fiecare din lucrările lui, Vlad Mircos le-a prezentat spre atenţia Comisiei de Evaluare, Expertiză şi Achiziţionare a Companiei „Teleradio-Moldova", toate fiind apreciate şi incluse în Fondul de Aur al Radioteleviziunii Naţionale.
     Datorită prestigiului, obţinut pe parcursul anilor în mediul oamenilor de creaţie, Vlad Mircos este deseori invitat să participe la emisiuni radio şi televizate, pentru interviuri şi comentarii pe marginea manifestărilor artistice din ţară şi străinătate, precum şi în calitate de preşedinte şi membru al juriului la diverse concursuri şi festivaluri din republică şi de peste hotare. Printre acestea menţionăm „Maluri de Prut", „Steaua Chişinăului", „Două inimi gemene", preselecţia naţională pentru Concursul „Eurovision", „Славянская звезда" (Oriol, Rusia), „Chantons, amis!", „Ars Adolescentina", „Golden voice", Concursul cîntecelor în diferite limbi, „Steaua Elatului", „Barza de cristal", „Steluţele verii" ş.a.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu